Thứ hai, Ngày 18 Tháng 02 Năm 2019
Chủng loại sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

 Bộ Phận Kinh Doanh
    & Tư Vấn Online

My status  Anh Bình - 0903.733.151
My status  Anh Sơn- 0903.733.157
My status  Anh Hải- 0904.733.157
My status  Chị Giang - 0902.722.151
My status  Anh Phi- 09917.533.151
  A.Thương - 0903.733.851
My status  Anh Duy - 0946.733.151
My status  Anh Huy - 0973.733.151
My status  Anh Dũng- 0937.733.151

 Bộ Phận Kinh Doanh
         Dây Curoa

Bando Belt  Chị Nhàn - 0902.833.151
Bando Belt  Anh Hùng - 0936.733.151

Liên kết - Đối tác
Quangcao1
Quangcao5
Quangcao8
Quảng cáo 3
Quangcao7
Quangcao9
Quảng cáo 2
Quangcao4
Quangcao6
Chuyen nhap khau va phan phoi day CUROA BANDO chinh hang
 
DS SẢN PHẨM
Solid State Relay -SSR

 

KA20C02A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
2A
24-280VAC
600VAC
LESS 3 mA
47-70Hz
30A
blank
KA20C04A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
4A
24-280VAC
600VAC
LESS 3 mA
47-70Hz
30A

KB20C02A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
2A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
20A
KB20C03A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
3A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
30A
KB20C04A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
4A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
40A
KB20C05A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
5A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
50A
KB20C06A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
6A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
60A

KR20R02A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
2A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
20A
KB20R03A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
3A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
30A
KB20R04A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
4A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
40A
KB20R05A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
5A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
50A
KB20R06A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
6A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
60A
KB40C02A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
2A
24-480VAC
1200VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
20A
KB40C03A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
3A
24-480VAC
1200VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
30A
KB40C04A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
4A
24-480VAC
1200VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
40A
KB40C05A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
5A
24-480VAC
1200VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
50A
KB40C06A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
6A
24-480VAC
1200VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
60A

KB40R02A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
2A
24-480VAC
1200VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
20A
KB40R03A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
3A
24-480VAC
1200VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
30A
KB40R04A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
4A
24-480VAC
1200VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
40A
KB40R05A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
5A
24-480VAC
1200VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
50A
KB40R06A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
6A
24-480VAC
1200VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
60A

KC2010AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
10A
24~280VAC
600V peak
4000Vrms
2500Vrms
KC2015AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
15A
24~280VAC
600V peak
4000Vrms
2500Vrms
KC2025AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
25A
24~280VAC
600V peak
4000Vrms
2500Vrms
KC2040AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
40A
24~280VAC
600V peak
4000Vrms
2500Vrms
KC2050AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
50A
24~280VAC
600V peak
4000Vrms
2500Vrms
KC2075AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
75A
24~280VAC
600V peak
4000Vrms
2500Vrms
KC2090AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
90A
24~280VAC
600V peak
4000Vrms
2500Vrms

KC4010AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
10A
48~480VAC
1200V peak
4000Vrms
2500Vrms
KC4015AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
15A
48~480VAC
1200V peak
4000Vrms
2500Vrms
KC4025AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
25A
48~480VAC
1200V peak
4000Vrms
2500Vrms
KC4040AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
40A
48~480VAC
1200V peak
4000Vrms
2500Vrms
KC4050AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
50A
48~480VAC
1200V peak
4000Vrms
2500Vrms
KC4075AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
75A
48~480VAC
1200V peak
4000Vrms
2500Vrms
KC4090AX
4~20mA
( DC3.8~10V )
90A
48~480VAC
1200V peak
4000Vrms
2500Vrms

KD20C10AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
10A
24-280VAC
600VAC
LESS 7.5 mA
47-70Hz
100A
KD20C15AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
15A
24-280VAC
600VAC
LESS 7.5 mA
47-70Hz
150A
KD20C25AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
25A
24-280VAC
600VAC
LESS 7.5 mA
47-70Hz
250A
KD20C40AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
40A
24-280VAC
600VAC
LESS 7.5 mA
47-70Hz
400A
KD20C50AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
50A
24-280VAC
600VAC
LESS 7.5 mA
47-70Hz
500A
KD20C75AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
75A
24-280VAC
600VAC
LESS 7.5 mA
47-70Hz
750A
KD20C90AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
90A
24-280VAC
600VAC
LESS 7.5 mA
47-70Hz
900A
KD20C100AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
100A
24-280VAC
600VAC
LESS 7.5 mA
47-70Hz
1000A
KD40C10AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
10A
48-480VAC
1200VAC
LESS15mA
47-70Hz
100A
KD40C15AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
15A
48-480VAC
1200VAC
LESS15mA
47-70Hz
150A
KD40C25AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
25A
48-480VAC
1200VAC
LESS15mA
47-70Hz
250A
KD40C40AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
40A
48-480VAC
1200VAC
LESS15mA
47-70Hz
400A
KD40C50AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
50A
48-480VAC
1200VAC
LESS15mA
47-70Hz
500A
KD40C75AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
75A
48-480VAC
1200VAC
LESS15mA
47~70Hz
750A
KD40C90AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
90A
48-480VAC
1200VAC
LESS15mA
47~70Hz
900A
KD40C100AX
4 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
100A
48-480VAC
1200VAC
LESS15mA
47~70Hz
1000A
KF0602D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
2 A
3-60 VDC
80VDC
LESS1 mA
47~70Hz
3 A
KF0604D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
4 A
3-60 VDC
80VDC
LESS1 mA
47~70Hz
8.5 A
KF1004D 3 TO 32 VDC MAX 1.0 VDC 1.5 Kohm 4 A 3-120 VDC 140VDC LESS1 mA 47~70Hz 8.5 A
KG1005D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
5 A
5-120VDC
120VDC
LESS 3 mA
47~70Hz
25A
KG1010D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
10 A
5-120VDC
120VDC
LESS 5 mA
47~70Hz
50A
KG1025D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
25 A
5-120VDC
120VDC
LESS 7 mA
47-70Hz
100A
KG1040D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
40 A
5-120VDC
120VDC
LESS 7 mA
47-70Hz
200A
KG1050D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
50 A
5-120VDC
120VDC
LESS 7 mA
47-70Hz

250A

KG1075D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
75 A
5-120VDC
120VDC
LESS 7 mA
47-70Hz
375A
KG10150D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
150
5-120VDC
120VDC
少於 7 mA
47-70Hz
340A
KG2010D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
10A
5-220VDC
240VDC
LESS 3 mA
47~70Hz
15A
KG2025D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
25A
5-220VDC
240VDC
LESS 5 mA
47~70Hz
35A
KG2040D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
40A
5-220VDC
240VDC
LESS 7 mA
47-70Hz
52A
KG2050D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
50A
5-220VDC
240VDC
LESS 7 mA
47-70Hz
150A
KG2075D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
75A
5-220VDC
240VDC
LESS 7 mA
47-70Hz

225A

KL20C10AX
80 TO 280 VAC
MAX 10 VDC
1.5 Kohm
10 A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
100 A
KL20C15AX
80 TO 280 VAC
MAX 10 VDC
1.5 Kohm
15 A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
160 A
KL20C25AX
80 TO 280 VAC
MAX 10 VDC
1.5 Kohm
25 A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
260 A
KL20C40AX
80 TO 280 VAC
MAX 10 VDC
1.5 Kohm
40 A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
400 A
KL20C50AX
80 TO 280
VAC
MAX 10 VDC
1.5 Kohm
50A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
625A
KL20C75AX
80 TO 280
VAC
MAX 10 VDC
1.5 Kohm
75A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
1000A
KL20C100AX
80 TO 280
VAC
MAX 10 VDC
1.5 Kohm
100A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
1200A
KL40C25AX
80-280VAC
MAX10VAC
1.5 Kohm
25A
48~480VAC
1200VAC
15mA
47-70Hz
260A
KL40C40AX
80-280VAC
MAX10VAC
1.5 Kohm
40A
48~480VAC
1200VAC
15mA
47~70Hz
400A
KL40C50AX
80-280VAC
MAX10VAC
1.5 Kohm
50A
48~480VAC
1200VAC
15mA
47-70Hz
625A
KL40C75AX
80-280VAC
MAX10VAC
1.5 Kohm
75A
48~480VAC
1200VAC
15mA
47-70Hz
1000A
KL40C100AX
80-280VAC
MAX10VAC
1.5 Kohm
100A
48~480VAC
1200VAC
15mA
47-70Hz
1200A
KM20C02A
80 TO 280 VAC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
2A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
30A
KM20C04A
80TO 280VAC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
4A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
50A
KM20C06A
80TO 280VAC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
6A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
60A
KN0602D
80~280VAC
MAX10VAC
1.5 Kohm
2A
3-60VDC
80VDC
LESS 1 mA
47~70Hz
3A
KN0604D
80~280VAC
MAX10VAC
1.5 Kohm
4A
3-60VDC
80VDC
LESS 1 mA
47~70Hz
8.5A
KN1010D
80~280VAC
MAX10VAC
1.5 Kohm
10A
5-120VDC
140VDC
LESS 3 mA
47~70Hz
15A
KN1025D
80~280VAC
MAX10VAC
1.5 Kohm
25A
5-120VDC
140VDC
LESS 3 mA
47~70Hz
35A
KN2010D 80~280VAC MAX10VAC
1.5 Kohm
10A
5-120VDC
300VDC
LESS 3 mA
47~70Hz
15A
KN2025D 80~280VAC MAX10VAC
1.5 Kohm
25A
5-120VDC
300VDC
LESS 3 mA
47~70Hz
35A
KR2010AX
VR0~500KΩ
MAX10VAC
1.5 Kohm
10A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
100A
KR2015AX
VR0~500KΩ
MAX10 VAC
1.5 Kohm
15A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
160A
KR2025AX
VR0~500KΩ
MAX10 VAC
1.5 Kohm
25A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
260A
KR2040AX
VR0~500KΩ
MAX10 VAC
1.5 Kohm
40A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
400A
KR2050AX
VR0~500KΩ
MAX10 VAC
1.5 Kohm
50A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
500A
KR2075AX
VR0~500KΩ
MAX10 VAC
1.5 Kohm
75A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
750A
KR2090AX
VR0~500KΩ
MAX10 VAC
1.5 Kohm
90A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
900A
KR4010AX
VR 0~1M KΩ
MAX10VAC
1.5Kohm
10A
48~480VAC
1200VAC
15mA
47~70Hz
100A
KR4015AX
VR 0~1M KΩ
MAX10VAC
1.5Kohm
15A
48~480VAC
1200VAC
15mA
47~70Hz
150A
KR4025AX
VR 0~1M KΩ
MAX10VAC
1.5Kohm
25A
48~480VAC
1200VAC
15mA
47~70Hz
260A
KR4040AX
VR 0~1M KΩ
MAX10VAC
1.5Kohm
40A
48~480VAC
1200VAC
15mA
47~70Hz
400A
KR4050AX
VR 0~1M KΩ
MAX10VAC
1.5Kohm
50A
48~480VAC
1200VAC
15mA
47~70Hz
500A
KR4075AX
VR 0~1M KΩ
MAX10VAC
1.5Kohm
75A
48~480VAC
1200VAC
15mA
47~70Hz
750A
KR4090AX
VR 0~1M KΩ
MAX10VAC
1.5Kohm
90A
48~480VAC
1200VAC
15mA
47~70Hz
900A
KS2002A
3 TO 32 VDC
MAX10 VDC
1.5Kohm
2 A
24-280VAC
600 VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
20A
KS2004A
3 TO 32 VDC
MAX1.0 VDC
1.5Kohm
4 A
24-280VAC
600 VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
40A
KS4002A
3 TO 32 VDC
MAX10 VDC
1.5Kohm
2 A
24-280VAC
600VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
20A
KS0602D DC-DC
3 TO 32 VDC
MAX10 VDC
1.5Kohm
2 A
3~60VDC
600 VAC
LESS 5 mA
47~70Hz
20A
KT1008D
3 TO 32 VDC
MAX10VAC
1.5Kohm
8A
400VDC
400VDC
LESS 1 mA
47~70Hz
80A
KT20C08A
3 TO 32 VDC
MAX10VDC
1.5Kohm
8A
24-280VAC
600VDC
LESS 5 mA
47~70Hz
80A
KT20C12A
3 TO 32 VDC
MAX10VDC
1.5Kohm
12A
24-280VAC
600VDC
LESS 5 mA
47~70Hz
120A
KT20C16A
3 TO 32 VDC
MAX10VDC
1.5Kohm
16A
24-280VAC
600VDC
LESS 5 mA
47~70Hz
160A
KT20R08A
3 TO 32 VDC
MAX10VDC
1.5Kohm
8A
24-280VAC
600VDC
LESS 5 mA
47~70Hz
80A
KT20R12A
3 TO 32 VDC
MAX10VDC
1.5Kohm
12A
24-280VAC
600VDC
LESS 5 mA
47~70Hz
120A
KT20R16A
3 TO 32 VDC
MAX10VDC
1.5Kohm
16A
24-280VAC
600VDC
LESS5 mA
47~70Hz
160A
IO-X-20C04A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
4A
24-280VAC
280VAC
LESS 5 mA
47-70Hz
50A
IO-X-40C04A
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
4A
48-480VAC
280VAC
LESS 5 mA
47~63Hz
50A

IO-2-0604D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
4A
3~32VDC
60VDC
LESS 1 mA
47-70Hz
8.5A

K3P20C25AA
80~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
25A
24-280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63Hz
315A
K3P20C40AA
80~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
40A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
450A
K3P20C50AA
80~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
50A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
560A
K3P20C75AA
80~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
75A
24-280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63Hz
750A
K3P20C90AA
80~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
90A
24~280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63Hz
900A
K3P20C100AA
80~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
100A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
1030A
K3P40C25AA
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
25A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
315A
K3P40C40AA
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
40A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
1450A
K3P40C50AA
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
50A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
560A
K3P40C75AA
80 ~ 280VAC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
75A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
750A
K3P40C90AA
80 ~ 280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
90A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
900A
K3P40C100AA
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
100A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
1030A
K3P20C25DA
6 TO 32VDC
MAX 9.5 VDC
1.5 Kohm
25A
24-280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63Hz
315A
K3P20C40DA
6 TO 32VDC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
40A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
450A
K3P20C50DA
6 TO 32VDC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
50A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
560A
K3P20C75DA
6 TO 32VDC
MAX 9.5 VDC
1.5 Kohm
75A
24-280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63Hz
750A
K3P20C90DA
6 TO 32VDC
MAX 9.5 VDC
1.5 Kohm
90A
24-280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63Hz
900A
K3P20C100DA
6 TO 32VDC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
100A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
1030A
K3P40C25DA
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
25A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
315A
K3P40C40DA
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
40A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
450A
K3P40C50DA
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
50A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
560A
K3P40C75DA
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
75A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
750A
K3P40C90DA
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
90A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
900A
K3P40C100DA
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
100A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
1030A
K3P20C25AA-2L
80~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5 Kohm
25A
24-280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63 Hz
315A
K3P20C40AA-2L
80~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
40A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63 Hz
450A
K3P20C50AA-2L
80~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
50A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63 Hz
560A
K3P20C75AA-2L
80~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5 Kohm
75A
24-280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63 Hz
750A
K3P20C90AA-2L
80~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5 Kohm
90A
24~280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63 Hz
900A
K3P20C100AA-2L
80~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
100A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63 Hz
1030A
K3P40C25AA-2L
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
25A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
315A
K3P40C40AA-2L
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
40A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
450A
K3P40C50AA-2L
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
50A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
560A
K3P40C75AA-2L
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
75A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
750A
K3P40C90AA-2L
80 ~280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
90A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
900A
K3P40C100AA-2L
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
100A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
1030A
K3P20C25DA-2L
6 TO 32VDC
MAX 3VDC
1.5 Kohm
25A
24-280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63 Hz
315A
K3P20C40DA-2L
6 TO 32VDC
MAX 3VDC
1.5Kohm
40A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63 Hz
450A
K3P20C50DA-2L
6 TO 32VDC
MAX 3VDC
1.5Kohm
50A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63 Hz
560A
K3P20C75DA-2L
6 TO 32VDC
MAX 3VDC
1.5 Kohm
75A
24-280VAC
600VAC
LESS10mA
47~63 Hz
750A
K3P20C90DA -2L
6 TO 32VDC
MAX 3VDC
1.5 Kohm
90A
24-280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63 Hz
900A
K3P20C100DA-2L
6 TO 32VDC
MAX 3VDC
1.5Kohm
100A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63 Hz
1030A
K3P40C25DA-2L
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
25A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
315A
K3P40C40DA-2L
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
40A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
450A
K3P40C50DA-2L
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
50A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
560A
K3P40C75DA-2L
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
75A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
750A
K3P40C90DA-2L
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
90A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
900A
K3P40C100DA-2L
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
100A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
1030A
K3P40R25AA-2L
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
25A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
315A
K3P40R40AA-2L
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
40A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
450A
K3P40R50AA-2L
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
50A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
560A
K3P40R75AA-2L
80 ~ 280VAC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
75A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
750A
K3P40R90AA-2L
80 ~ 280VAC
MAX 9.5 VDC
1.5Kohm
90A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
900A
K3P40R100AA-2L
80 ~280VAC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
100A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
1030A
K3P20R25DA-2L
6 TO 32VDC
MAX 3VDC
1.5 Kohm
25A
24-280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63Hz
315A
K3P20R40DA-2L
6 TO 32VDC
MAX 3VDC
1.5Kohm
40A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
450A
K3P20R50DA-2L
6 TO 32VDC
MAX 3VDC
1.5Kohm
50A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
560A
K3P20R75DA-2L
6 TO 32VDC
MAX 3VDC
1.5 Kohm
75A
24-280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63Hz
750A
K3P20R90DA -2L
6 TO 32VDC
MAX 3VDC
1.5 Kohm
90A
24-280VAC
600VAC
LESS 10mA
47~63Hz
900A
K3P20R100DA-2L
6 TO 32VDC
MAX 3VDC
1.5Kohm
100A
24-280VAC
600VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
1030A
K3P40R25DA-2L
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
25A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
315A
K3P40R40DA-2L
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
40A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
450A
K3P40R50DA-2L
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
50A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
560A
K3P40R75DA-2L
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
75A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
750A
K3P40R90DA-2L
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5 Kohm
90A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10mA
47-63Hz
900A
K3P40R100DA-2L
12 TO 32VDC
MAX 9.5VDC
1.5Kohm
100A
48-480VAC
1200VAC
LESS 10 mA
47-63Hz
1030A
Accessories (HEAT SINK) Series
Model No
Length L
(mm)
Suitable SSR
Catalog Download
KH050-50
50
10A,15A

Model No
Length L
(mm)
Suitable SSR
Catalog Download
KH060-50
50
10A,15A
KH060-80
80
25A
KH060-100
100
40A
KH060-120
120
50A
KH060-150
150
75A
Model No
Length L (mm)
Suitable SSR
Catalog Download
KH080-50
50
25A
KH080-100
100
40A
KH080-150
150
50A
kh090
Model No
Length L (mm)
Suitable SSR
Catalog Download
KH090-100
100
25A -75A
Model No
Length L (mm)
Suitable SSR
KH100-45
45
40A
KH100-70
70
50A
KH100-100
100
75A
KH100-120
120
90A
KH100-150
150
100A
Model No
Length L (mm)
Suitable SSR
KH104-104
104
25A,40A
KH104-120
(AND FAN)
120
50A
KH104-150
( AND FAN)
150
75A,100A
Model No
Length L (mm)
Suitable SSR
KH120-80
80
25A,40A
KH120-100
100
50A
KH120-120
120
75A

KH120-150

150
90A,100A
Model No
Length L
(mm)
Suitable SSR
KH197-100
100
25A,40A
Chi tiết...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

 

Bản Quyền Thuộc Về CTY TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực 

VPGD: 32/1 Lê Văn Huân - P.13 - Tân Bình - TPHCM

ĐT: 84-8-62974701 - 702- 703   FAX: 84-8-62974704