LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC
Địa chỉ:
32/1 Lê Văn Huân P 13 , Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
VIETNAM

Điện thoại: (84-8)62974701 / 702/703
Fax: (84-8) 62974704