Mon 18 / 02 / 2019
Chủng loại sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

 Bộ Phận Kinh Doanh
    & Tư Vấn Online

My status  Anh Bình - 0903.733.151
My status  Anh Sơn- 0903.733.157
My status  Anh Hải- 0904.733.157
My status  Chị Giang - 0902.722.151
My status  Anh Phi- 09917.533.151
  A.Thương - 0903.733.851
My status  Anh Duy - 0946.733.151
My status  Anh Huy - 0973.733.151
My status  Anh Dũng- 0937.733.151

 Bộ Phận Kinh Doanh
         Dây Curoa

Bando Belt  Chị Nhàn - 0902.833.151
Bando Belt  Anh Hùng - 0936.733.151

Link - Partner
Quangcao5
Quangcao8
Quangcao6
Quảng cáo 2
Quangcao1
Quangcao9
Quangcao4
Quangcao7
Quảng cáo 3
Chuyen nhap khau va phan phoi day CUROA BANDO chinh hang
 
DS SẢN PHẨM
Biến Tần LS

LS600 Series

LS600-20-5 

LS600-2001 

LS600-2002 


LS600-4001 

LS600-4002


LS600-20-5S(1P) 

LS600-2001S(1P) 

LS600-2002S(1P)  

LS600-2003 

LS600-2005 

LS600-4003

LS600-4005 

LS600-2007 

LS600-2010 

LS600-2015 

LS600-4007


LS600-4010 

LS600-4015 

LS600-2020

LS600-2025

LS600-4020


LS600-4025

LS600-4030 

LS600-2030 

LS600-2040 

LS600-2050


LS600-4040 

LS600-4050 

LS600-2060 

LS600-2075 

LS600-4060

LS600-4075  

LS600 -20-5S 

LS600 -2001S 

LS600 -2002S

 

 

 

 

LS800 Series

LS800-20K7

LS800-21K5

LS800-22K2

LS800-24K

LS800- 25K5

LS800-27K5

,LS800-2011

LS800-2015

LS800- 2018 

LS800-2022 

LS800-2030

LS800-2037

LS800-2045

LS800-2055

LS800-2075

LS800-2090

LS800-2110

LS800-40K7

LS800-41K5

LS800-42K2

 LS800-44K0

LS800-45K5

LS800-47K5

LS800-4011

LS800-4015

LS800-4018

LS800-4022

LS800-4030

LS800-4037

LS800-4045

LS800-4055

LS800-4075

LS800-4090

LS800-4132

LS800-4160

LS800- 4110

LS800-4185

LS800-4220

 

LS700 Series

LS700M-20K2-TN

LS700M-20K4-TN 

LS700M-20K7-TN 

 LS700M-21K5-TN

LS700-20K4-TD 

LS700-20K7-TD  

LS700-21K5-TD  

LS700-22K2-TD  

LS700-40K0-TD  

LS700-40K7-TD 

LS700-41K5-TD 

LS700-42K2-TD 

LS700-22K2-TD 

LS700-24K0-TD 

LS700-42K2-TD 

LS700-44K0-TD 

LS700-25K5-TD 

LS700-27K5-TD  

LS700-2011-TD  

LS700-45K5-TD  

LS700-47K5-TD  

LS700-4011-TD  

LS700-2015-TN

LS700-2022-TN

LS700-2018-TN

LS700-2030-TN

LS700-2037-TN

LS700-2055-TN

LS700-2045-TN

LS700-2075-TN

LS700-4015-TN

LS700-4022-TN 

LS700-4018-TN 

LS700-4030-TN 

LS700-20K2

LS700-20K4

LS700-20K7

LS700-21K5

LS700-22K2

LS700-27K5

LS700-4011 

LS700-2011 

LS700-2011 

LS700-47K5

LS700-41K5

LS700-40K7

LS700-42K2

LS700-44K0

LS700-45K5

LS700-24K0

LS700-25K5

LS700-4075-TN  

LS700-4045-TN 

LS700-4055-TN 

LS700-2015

LS700-2018

LS700-2022

LS700-2030

LS700-2037

LS700-2045

LS700-2055

LS700-2075

LS700-4015

LS700-4018

LS700-4022

LS700-4030

 LS700-4037 

LS700-4045

LS700-4055

LS700-4075  

LS700-4037-TN  

LS700M-20K2-SX

LS700M-20K4-SX

LS700M-20K7-SX 

LS700M-20K2-S

LS700M-20K4-S

LS700M-20K7-S

LS700M-21K5-S    

 LSCT650 Series

 LS650M-20K2-S

LS650M-20K4-S

LS650M-20K7-S

LS650M-21K5-S

LS650-20K4

LS650-20K7

LS650-21K5

LS650-22K2

LS650-24K0

LS650-25K5

、LS650-27K5

LS650-2011

LS650-40K7

LS650-41K5

LS650-42K2

LS650-44K0

   LS650-45K5

LS650-47K5

LS650-4011 

LS650-2015

LS650-2018

LS650-2022

LS650-2030

LS650-2037

LS650-2045

LS650-2055

LS650-2090

LS650-2110

LS650-4015

LS650-4018

LS650-4022

LS650-4030

LS650-4037

LS650-4045

LS650-4055

LS650-4075

LS650-4090

LS650-4132

LS650-4160

LS650-4110

LS650-4185

LS650-4260 

 

 

 

 

 

 

 

 
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

 

Bản Quyền Thuộc Về CTY TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực 

VPGD: 32/1 Lê Văn Huân - P.13 - Tân Bình - TPHCM

ĐT: 84-8-62974701 - 702- 703   FAX: 84-8-62974704